HOT LINE

Potřebujete poradit?
Neváhejte nás kontaktovat
tel. 603827898
email: info@lezeckavystroj.cz

 
 

Obchodní podmínky - Slovenská Republika

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě ze Slovenské Republiky

Záruka férových cen pro zákazníka!

Pokud máte zájem o nákup našeho zboží, avšak u nějaké internetové konkurence je případně objevíte za nižší cenu, neváhejte nás o tom  informovat (prosíme zaslat informaci o levnější ceně + odkaz, kde jste na stejné zboží narazili). Co nejrychleji Vám dáme vědět, zda vám tento výrobek můžeme dodat také za nižší cenu. Nelze uplatnit zpětně po nákupu zboží.

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v našich internetových obchodech www.lezeckavystroj.cz
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.
Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých, registračním formulářem předepsaných údajů a náležitostí a odsouhlasení obsahu objednávky.
Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího - pod podmínkou zaplacení kupní ceny - jeho převzetím.
Vyplněním registračního formuláře či odesláním závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas se shromažďováním a archivováním osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tyto údaje nesmějí být a také nebudou poskytnuty třetí straně a budou sloužit pouze k vyřizování objednávek zákazníka.

III. Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné /ceny včetně DPH 21 %/

Není-li v popise objednaného výrobku uvedeno jinak, je veškeré zboží, které je na skladě, expedováno (odesláno) co nejdříve, nejpozději třetí pracovní den po obdržení objednávky. Ceny, uvedené u zboží jsou již včetně 21% DPH. Ceny jsou smluvní. Ve zvláštních případech nebo při vyšší hodnotě předpokádané objednávky lze domluvit individuální slevy /viz..záložka slevy/ nebo jiné platební podmínky.

Dodání zboží do jiného členského státu (Slovenská Republika) - platba bez DPH

Podle  zákona o dani z přidané hodnoty je ve vztahu k pořizovatelům zboží z členských států Evropské unie dnešní pojem „vývoz zboží“ nahrazen termínem „dodání zboží do jiného členského státu“, neboli tzv. „intrakomunitární plnění“.

Dodání zboží do jiného členského státu je považováno za osvobozené plnění s nárokem na odpočet v případě, že:

  • pořizovatel zboží je v jiném členském státě Evropské unie registrován k dani z přidané hodnoty, tzn., že mu bylo přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ) pro účely DPH
  • a zároveň zboží bylo skutečně odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu EU plátcem nebo pořizovatelem nebo zmocněnou třetí osobou.

Osvobození nebude možno uplatnit v případě, že bude dodáváno zboží osobě, pro kterou pořízení zboží v jiném členském státě nebude předmětem daně. Pro účel uplatnění osvobození od daně bude dodavatel povinen uvést a zkontrolovat platnost DIČ svého zákazníka, které mu bylo vydáno v jiné členské zemi Evropské unie.

Obecně lze tedy načrtnout dvě základní situace uplatňování DPH při dodání zboží mimo území ČR:
(Vedle zmíněných obecných pravidel však existují výjímky, kdy ve specifických případeh dochází k odlišnému systému zdanění.)

1. dodání zboží osobě, která je registrovaná k DPH v jiném členském státě

 
Vývozce Pořizovatel Průběh transakce

ČR (členský stát EU)

Plátce DPH

Stát pořizovatele – členský stát EU

Pořizovatel je osoba registrovaná k DPH

Při dodání zboží do jiného členského státu osobě, která je registrovaná k DPH v jiném členském státě se jedná o osvobozené plnění s nárokem na odpočet DPH (§ 64 nového zákona o DPH).

Český plátce tak bude dodávat zboží za ceny bez daně a tato dodání deklaruje ve svém daňovém přiznání k DPH jako dodání zboží do jiného členského státu. O dodání zboží do jiného členského státu, které plátce osvobodil od DPH rovněž plátce informuje ve svém souhrnném hlášení (viz dále).

Pořizovatel zboží, který je osobou registrovanou k DPH v jiném členském státě, je pak povinen toto zboží řádně přiznat a zdanit ve svém státu v rámci podávaného přiznání k DPH.

 

Pokyny pro objednatele splňujícího shora uvedenou podmínku :

  • učiňte objednávku v našem e-shopu, nezapomeńte vyplnit veškeré identifikační údaje Vaší firmy
  • Vaše objednávka bude zpracována a obratem Vám bude zaslána faktura s částkou v Kč (EUR) bez DPH
  • zároveň Vás budeme kontaktovat s dotazem zda preferujete platbu v EUR převodem na náš účet ve SR, nebo platbu v Kč na účet v ČR (v případě voby úhrady faktury převodním příkazem)
  • obecně pro tento typ obchodního styku preferujeme uskutečnění platby převodním příkazem na náš účet vedený ve Slovenské Republice v EUR

 

2. dodání zboží osobě, která není registrovaná k DPH v jiném členském státě

 
Vývozce Pořizovatel Průběh transakce

ČR (členský stát EU)

Plátce DPH

Stát pořizovatele – členský stát EU

Pořizovatel není osoba registrovaná k DPH

Při dodání zboží osobě, která není registrované k DPH v jiném členském státu nebo osobě, pro kterou není pořízení zboží z jiného členského státu předmětem daně se nejedná o osvobozené plnění. Zboží je dodáváno za cenu včetně DPH dle sazby v tuzemsku.

Zvláštní postup je dále popsán v části zasílání zboží (viz zvláštní režimy).

 

 

K celkové ceně objednávky účtujeme poštovné a balné:

 

DPD

dopravní služba

Dobírkou   - fakturace probíhá v CZK, platba v EUR dle akutálního kurzu Slovenské pošty Převodem (platba předem) do poznámky objdnávky uveďte  zda preferujete platbu v EUR převodem na náš účet ve SR, nebo platbu v Kč na účet v ČR

GoPayPlatební karty – VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro ...     Více info     

Poštovné    a  balné      

340,-

Zdarma při objednávce nad 8.000,- Kč s DPH

260,-

Zdarma při objednávce nad 6.000,- Kč s DPH

               320,-                   

Zdarma při objednávce nad 8.000,- Kč s DPH

 

Expediční lhůty :

Při označení zboží "skladem" - doručení během 3-5 dnů
Prodejce si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že zboží není momentálně na skladě, nebo se vyskytnou jiné nepředvídatelné události. O případné delší expediční lhůtě bude zákazník neprodleně informován E-mailem, nebo telefonicky.

Pokud část objednaného zboží buď není momentálně skladem odešle se pouze dostupné zboží. Zákazník bude  informován o termínu dodatečného dodání a k zásilce nebude účtován poplatek za balné a poštovné.

IV. Cena a placení

Nabídkové ceny uvedené na internetových stránkách prodávajícího jsou platné v okamžiku objednání.  V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Daňovým dokladem je rovněž prodejka za hotové vydaná při platbě za hotové pokladnou prodávajícího. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána cena dopravy.

Zákon o DPH Hlava III § 9 odst.1 písmeno a) Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak. "Den dodání zboží" dle obchodního zákoníku: Hlava II, oddíl 2, § 412 odst. 1 Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím....

Slevy :

1. Sleva pro registrované zákazníky : 3% Sleva se aktivuje automaticky po Vaší registraci a následném přihlášení. Sleva je platná při každém nákupu.


2. Sleva pro významné zákazníky : 7% Tato sleva se vztahuje na osoby a firmy, s kterými úzce spolupracujeme - osoby s osvědčením o odborné způsobilosti k provádění prací ve výškách vystavené naším instruktorem ALP-067, osoby využívající naše další služby - revize lezecké výstroje, kurzy horolezectví atd.. Pro nastavení této slevy je třeba se zaregistrovat a požádat o individuální nastavení. Neváhejte nás kontaktovat.


3. Množstevní slevy

  • 5% při jednorázovém nákupu nad 20 000,- / 24.000,- Kč s DPH

Slevový kupón:   sleva5procent

  • 10% při jednorázovém nákupu nad 50 000,- / 60.000,- Kč s DPH

Slevový kupón:   sleva10procent

Pozn. shora uvedený slevový kupón vložte v Nákupním košíku do pole Slevový kupón a následně klikněte na tlačítko Použít kupón. Sleva se ihned zobrazí. Sleva se nezobrazí v případě, že celková výše Vašeho nákupu nedosahuje požadované výše /24.000,- Kč - 5% sleva , 60.000,- Kč - 10% sleva/

Množstevní slevy se sčítají se slevami pro registrované zákazníky, nebo slevami pro významné zákazníky ! Využijte možnosti čerpat slevu až ve výši 17% . Pokud zvažujete zakoupení zboží ve shora uvedeném obratu, postupujte, dle uvedeného postupu, nebo nás neváhejte kontaktovat, dohodneme s Vámi individualní vyřízení Vaší objednávky.


4. Sleva 3% na každý další nákup

Po každé provedené objednávce Vám zašleme Slevový kupón pro Váš další nákup. Tato sleva je generována automaticky a není ji možné použít současně s množstevní slevou.


5. Produkty ve výprodeji. Na produkty ve výprodeji se vztahují veškeré shora uvedené slevy.


6. Každý kupující dále získává 50% slevu na autorizované periodické revize zakoupených výrobků. /Revizní činnost je vyžadována normami ČSN 83 2611, ČSN 83 2612 a ČSN–EN 365/. Při objednávce revize nás nezapomeňte o tuto slevu požádat !

 


Výhody pro registrované zákazníky.

Pravidelně Vás budeme informovat o novinkách, produktech nabízených v cenovém zvýhodnění , metodických trendech spojených s používáním lezecké výstroje, aktuálních termínech školení a kurzů. atd.. Zaregistujte se, nebo se přihlašte k odběru novinek !


V. Reklamační řád

Pokud není u zboží označeno jinak, platí záruční doba v minimální délce dva roky od datumu nákupu. Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout a zkontrolovat bez zbytečného odkladu. V případě zjištěných závad je kupující povinen prodávajícího o těchto závadách informovat E-mailem nebo písemně nejpozději do třech dnů od převzetí zboží.
Vznikne-li po dobu trvání záruční doby na zboží dodaném internetovým obchodem reklamovatelná vada, uplatní kupující reklamaci písemnou formou zasláním e-mailu, doporučeného dopisu poštou, případně osobně na adrese prodejce. Při vzniku reklamovatelné vady se kupující zavazuje uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese:

(prodejce zboží)

Radek Vopat /IČ : 11427701
Tisá 302, 40336 Tisá, ČR,
e-mail: prodej@lezeckavystroj.cz
telefon/fax: +420 603 827 898

Oznámení o závadách musí obsahovat:
jméno kupujícího, adresu, E-mail, číslo objednávky, podrobný popis závady, popis jak závada vznikla

Do tří pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1 a 2 tohoto reklamačního řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (sídlo prodávajícího, autorizovaný servis apod.).
Pro úspěšné vyřízení reklamace je nutné, aby kupující byl schopen předložit doklad o zaplacení zboží.
V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se domáhat zejména, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové, popřípadě může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Úhrada poštovného při výměně zboží nebo reklamaci
V případě, že se zákazník rozhodne zboží vrátit nebo zaslat k výměně či uplatnění reklamace, hradí poštovné zásilky k nám. Poštovné zásilky s vyměněným zbožím hradí zákazník "Balík do RUKY" - 90,- Kč s DPH 20% při zvolení zásilky "Balík na POŠTU" - 85,- Kč s DPH.  Zaslání zboží zákazníkovi po kladném uplatnění reklamace hradí obchod.

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu a právním řádem platným v České republice.
Reklamační řád internetového obchodu je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.


VI. Záruka
Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou uvedenou v záručním listu, vždy však minimálně 24 měsíců. Místem uplatnění reklamace je autorizované servisní středisko výrobce. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.


VII. Odstoupení od smlouvy
Dále v souladu se zákonem 367/2000 může spotřebitel do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od smlouvy. Zboží musí být navráceno nepoužité, nepoškozené a v původním nepoškozeném a kompletním dodaném obalu. V případě odstoupení od smlouvy je nutné písemné oznámení, přičemž bychom uvítali i uvedení důvodu. Dále je nutné zboží navrátit prodejci a to stejně jako při převzetí buďto poštou nebo osobně. Plná cena výrobku bude navrácena nejpozději do 30 dní od převzetí navráceného zboží. Další poplatky jako poštovné se nevrací.
Zboží vrácené formou dobírky nepřebíráme!!!

VIII. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně poštovného) uvedenou na stránkách internetové prodejny, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

Kontakty:

Správce e-obchodu a prodejce zboží:

VP climbing servis - Radek Vopat / IČ : 11427701
Tisá 302, 40336 Tisá, ČR,
e-mail: radek.vopat@lezeckavystroj.cz
telefon/fax: +420 603 827 898