Školení výškové práce

Školení odborné způsobilosti k provádění prací ve výškách.

Školení odborné způsobilosti k provádění prací ve výškách.

Školení pracovníků z předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle Zákona č. 262/2006 Sb. /zákoník práce/ § 101 až 108 a zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění BOZP ve znění pozdějších předpisů ; Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. se zaměřením na odbornou způsobilost k provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou pomocí osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky.

Osnovy jednotlivých školení speciálně přizpůsobíme pro Vaše profesní zaměření - školíme policii, geodety, telekomunikační firmy, montéry výškových konstrukcí, pracovníky údržby panelových domů, opraváře a servisní pracovníky vysokých strojů a jeřábů, obsluhy a údržby sil, tanků v potravinářských provozech, pracovní skalní čety, lešenáře, klempíře, pokrývače, hromosvodáře, tesaře atd./. Praktickou část školení přizpůsobíme Vámi vykonávané činnosti ve Vašich pracovních prostorech, nebo vybereme místa podobného charakteru. Abychom si byli skutečně jisti, že držitel oprávnění od naší firmy bude patřit mezi špičkové specialisty ve svém oboru, schopné úspěšně vyřešit každou situaci, je standardní metodika školení doplněna o individuální přístup ke každému frekventantu kurzu s přihlédnutím na jeho schopnosti, zručnost a psychickou připravenost. Školení je prováděno v rámci servisních služeb firmy Rock Empire a Lock It s cílem poskytnout frekventantům aktuální informace o novinkách týkajících se výrobků určených pro výškové práce a poskytnout informace o aktuálních metodických trendech v souvislosti s používáním výstroje /OOPP/  pro výškové pracovníky. Pro školení  poskytujeme výstroj předních českých a evropských výrobců, tak aby frekventanti kůrzů se komplexně seznámili s nejoptimálnějšími produkty a setavami osobního zajištění.

Nabízíme Vám následující typy školení :

 

Základní školení „A-optimum plus“

Délka školení - 3 dny (24hodin) Vhodné pro pracovníky, kteří nemají žádné zkušenosti s lezeckou technikou a chtějí získat komplexní vědomosti a dovednosti pro většinu činností spojených s používáním technik a výstroje při provádění prací ve výškách /ocelové konstrukce, střechy, výškové budovy a stavby, stromolezectví, skalní sanace, mytí výškových budov, výcvik policie, vojska, HZS, obsluh lanových drah a pod./

12 hod. praktické části. Pro ucelené skupiny možnost úpravy osnovy, dle vyhodnocení rizik a vzájemné dohody.  ►Osnova školení.

Cena školení : 3.000,- Kč / 3.630,- Kč s DPH 21% / osoba


Školení typu: "A-optimum arboro"                                                        

Délka školení - 4 dny (32hodin) Vhodné pro pracovníky, kteří hodlají provádět práce ve výškách v souvislosti s pracemi na stromech /Arboristika/. V rámci tohoto školení získají pracovníci základní dovednosti a praktické návyky pro práce spojené s údržbou a pracemi na stromech. Při tomto školení je zvláštním způsobem brán důraz na praktický výcvik. V posledním dnu školení /8hodin/ bude praxe provedena vždy jedním instruktorem pro max. dva pracovníky.

20 hod. praktické části. Pro ucelené skupiny možnost úpravy osnovy, dle vyhodnocení rizik a vzájemné dohody. ►Osnova školení.

Cena školení : 5.000,- Kč / 6.050,- Kč s DPH 21% / osoba


Základní školení „B-optimum“

Délka školení - 2 dny (16hodin) Vhodné pro pracovníky, kteří již získali základní zkušenosti s lezeckou technikou /např. členové ČHS apod./, pracovníci, kterým postačí školení se zkrácenou praktickou částí, nebo pro pracovníky, kteří již vstupní školení absolvovali, ale práce ve výškách již delší dobu nevykonávali a chtějí si zopakovat praktické dovednosti a získat aktuální teoretické informace.

4 hod. praktické části. Pro ucelené pracovní skupiny možnost úpravy osnovy, dle vyhodnocení rizik a vzájemné dohody.  ►Osnova školení.

Cena školení:  2100,- Kč / 2541,- Kč s DPH 21% / osoba


Základní školení "C-standard"

Délka školení - 1 den (8hodin) - Vhodné pro pracovníky, kterým postačí teoretický rozsah provedeného školení. Osnova je zaměřena na legislativní část /NV 362/2005 Sb., používané osobní ochranné pracovní prostředky /OOPP/ proti pádu, základní techniky prací ve výškách  a nástin praktických dovedností. Vhodné pro osoby provádějící výškové práce pouze s určitým jednostranným zaměřením v omezeném rozsahu, např. pracovníci lešenských firem, opakovaná obsluha, nebo servis příslušného technického zařízení apod..

Bez praktické části. Pro ucelené skupiny možnost úpravy osnovy, dle vyhodnocení rizik a vzájemné dohody, včetně zařazení praktické části.  ► Osnova školení.

Cena školení: 1600,- Kč / 1936,- Kč s DPH 21% / osoba


Školení "D-uživatel OOPP"  (základní i opakovací školení)

Délka školení - 1 den (  2 – 3 hodiny ) - Vhodné pro pracovníky, kterým postačí teoretický rozsah provedeného školení. Osnova je zaměřena na legislativní část /výběr z NV 362/2005 Sb/, používané osobní ochranné pracovní prostředky /OOPP/ proti pádu, základní techniky prací ve výškách  a nástin praktických dovedností. Vhodné pro osoby provádějící výškové práce pouze s určitým jednostranným zaměřením v omezeném rozsahu, např. pracovníci lešenských firem, opakovaná obsluha, nebo servis příslušného technického zařízení, údržbářské práce apod..

Bez praktické části a bez písemného a  praktického ověření znalostí. Pouze pro  ucelené skupiny od 4 osob.Termín školení bude stanoven po vzájemné dohodě. Možnost úpravy osnovy, dle vyhodnocení rizik a vzájemné dohody, včetně zařazení praktické části. ►Osnova školení.

Cena školení: 400,- Kč / 484,- Kč s DPH 21% / osoba


Opakovací školení

Délka školení - 1 den ( 8 hodin ) - pro pracovníky, kteří již absolvovali základní školení /společné pro všechny zhora uvedená školení/ a  požadují prodloužit  platnost osvědčení o odborné způsobilosti, či pro lezce, kteří si chtějí zdokonalit praktické návyky při používání lezecké techniky a zopakovat teoretické vědomosti. ►Osnova školení.

Cena školení : 700,- Kč / 847,- Kč s DPH 21% / osoba


 

Požadujete specifické školení s ohledem na Vaše profesní zaměření ? Neváhejte nás kontaktovat rádi Vám připravíme osnovu a délku školení, dle Vašich požadavků.

Teoretickou a praktickou částí školení Vás provede  instruktor pro práce ve výškách s praxí od roku 1992, člen profesního sdružení instruktorů prací ve výškách /PSIHT Praha/ Radek Vopat. V termínech kurzů s větším počtem frekventantů se Vám bude při praktické části věnovat celý náš tým. Při výkladu základů první pomoci spolupracujeme s lékaři s praxí u záchranné služby.

Cena kurzů zahrnuje :

 • učební materiály
 • zapůjčení cvičné výstroje odpovídající příslušným předpisům a ČSN–EN
 • vystavení osobního průkazu a certifikátu „ Osvědčení odborné způsobilosti pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou “ ve smyslu    NV 362/2005 Sb.
 • bezplatné poradenství  a konzultace pro pomoc s řešením situací z Vaší praxe,  optimalizaci výběru vhodného vybavení OOPP s ohledem na Vaše profesní zaměření apod.
 • slevu 15% na nákup výstroje z nabídky našeho prodejního skladu při zakoupení, či objednání během termínu školení (platí pro základní i opakovací školení)

 

Cena školení nezahrnuje :

 • dopravu k zákarníkovy /dopravu neúčtujeme v případě objednávky na jakýkoliv typ školení pro 6 a více osob ! /. Cena dopravy : 8,-Kč bez DPH / 1km.

 

Potřebné vybavení pro frekventanty kurzů :

 • psací potřeby
 • pracovní oděv a obuv, pracovní rukavice
 • osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu /pouze pokud frekventant požaduje nácvik technik s vlastní výstrojí/

 

Aktuální termíny školení pro nadcházející období:

 

 • 08. - 10.01.2018 - základní školení typu A-optimum plus                  
 • 08. - 09.01.2018 - základní školení typu B-optimum
 • 08.01.2018 - základní školení typu C-standard
 • 08. - 11.01.2018 - základní školení A-optimum arboro (práce na stromech)
 • 12.01.2018 - opakovací školení

 

 • 12. - 14.02.2018 - základní školení typu A-optimum plus                  
 • 12. - 13.02.2018 - základní školení typu B-optimum
 • 12.02.2018 - základní školení typu C-standard
 • 12. - 15.02.2018 - základní školení A-optimum arboro (práce na stromech)
 • 16.02.2018 - opakovací školení

 

 • 19. - 21.03.2018 - základní školení typu A-optimum plus                  
 • 19. - 20.03.2018 - základní školení typu B-optimum
 • 19.03.2018 - základní školení typu C-standard
 • 19. - 22.03.2018 - základní školení A-optimum arboro (práce na stromech)
 • 23.03.2018 - opakovací školení

 

Preferujete víkendové školení - nabízíme termíny so - ne + po /pa/ - pro tento termín školení nás neváhejte kontaktovat !

Individuální termín pro skupiny 4 a více účastníků

 • pro ucelené skupiny od 4 osob provedeme všechny typy školení i mimo vypsané termíny. Termín těchto školení bude stanoven po vzájemné dohodě v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 3 týdnů po učinění objednávky.

 

Místo školení dle Vašeho požadavku

 • pro ucelené skupiny od 4 osob a více Vám všechny typy školení po dohodě provedeme v místě dle Vašeho požadavku.

 

Teoretickou a praktickou částí školení Vás provede  instruktor pro práce ve výškách s praxí od roku 1992, člen profesního sdružení instruktorů prací ve výškách /PSIHT Praha/ Radek Vopat. V termínech kurzů s větším počtem frekventantů se Vám bude při praktické části věnovat celý náš tým. Při školení základů první pomoci spolupracujeme s lékaři s praxí u záchranné služby.

 

Metody platby :

 • Platba Proforma fakturou ( platba předem )
 • Platba na základě vystavené řádné faktury se splatností 14 dnů /pouze pro stálé klienty/
 • Platba v hotovosti v prvním dnu školení /bude vystaven příjmový daňový doklad a fakura se způsobem úhrady "v hotovosti"/
 • Gopay platební brána - platební karty : VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, American Express, JCB (poze při objednání prostřednictvím našeho E-shopu  ►více informací

 

Možnost ubytování :

 • Penzion Na Kovárně Tisá - pokud požadujete po dobu školení zajistit ubytování rádi Vám provedeme příslušnou rezervaci. Požadavek učiňte společně s přihláškou na školení. Dle možností budete ubyováni přímo v penzionu Na Kovárně, nebo ve smluvních ubytovacích kapacitách v těsné blízkosti. V nabídce jsou jedno až čtyřlůžkové pokoje, vždy v moderním vybavení s vlastním sociálním zařízením. Garantovaná cena ubytování pro účastníky školení je pro jednolůžkový pokoj: 350,-Kč osoba/noc a dvoj a více lůžkový pokoj: 300,- Kč osoba/noc. Ceny jsou včetně DPH 15% a cenu za ubytování je možné zahrnout do faktury za školení.

 

Na školení se můžete přihlásit těmito způsoby :


Přihláška ke stažení ve formátu dokument aplikace Word 1997-2003 : ZDE

 • volnou formou na Email : radek.vopat@lezeckaskola.cz
 • telefonicky na čísle : 00420 603 827 898 / Radek Vopat /
 • prostřednictvím nabídky v tomto e-shopu - ZDE

 

Další podrobné informace o nabízeném školení odborné způsobilosti k provádění prací ve výškách a dalších souvisejících službách najdete na našich sesterských stránkách :

www.lezeckaskola.cz

Nejprodávanější Školení výškové práce

Filtrovat podle výrobců nebo parametrů

 

Školení pro výškové práce typu

Školení pro výškové práce typu "opakovací"

Akce

Školení odborné způsobilosti k provádění prací ve výškách.

Skladem
847 KČ
Školení pro výškové práce typu

Školení pro výškové práce typu "C-standard"

Akce

Školení odborné způsobilosti k provádění prací ve výškách v teoretickém rozsahu /legislativa, metodika, používání OOPP proti pádu .../.

Skladem
1 936 KČ
Školení pro výškové práce typu

Školení pro výškové práce typu "B-optimum"

Akce

Školení odborné způsobilosti k provádění prací ve výškách.

Skladem
2 541 KČ
Školení pro výškové práce typu

Školení pro výškové práce typu "A-optimum plus"

Akce

Školení odborné způsobilosti k provádění prací ve výškách v plném rozsahu /legislativa, metodika, praxe .../.

Skladem
3 630 KČ
Školení pro výškové práce typu

Školení pro výškové práce typu "A-optimum arboro"

Akce

Školení odborné způsobilosti k provádění prací ve výškách při práci na stromech.

Skladem
6 050 KČ