• Školení pro výškové práce typu
    Školení pro výškové práce typu

Školení: Práce na stromech – „arboristika"

Akce

Školení odborné způsobilosti k provádění prací ve výškách při práci na stromech.

  • Cena vč. DPH:7 986 KČ
  • Cena bez DPH:6 600 KČ
  • Dostupnost: Skladem
Množství:

Školení: Práce na stromech – „arboristika"

Základní školení: Práce na stromech – „arboristika"

Vhodné pro pracovníky, nebo osoby, které hodlají provádět práce, nebo jinou zájmovou činnost ve výškách v souvislosti s pohybem na stromech. V rámci tohoto školení získají pracovníci základní dovednosti a praktické návyky pro práce spojené s pohybem v korunách stromů. Při tomto školení je zvláštním způsobem brán důraz na praktický výcvik. Tento typ školení je vhodný pro další získání odbornosti v tomto odvětví, tzn. certifikaci Evropského (European tree worker), nebo Českého arboristy.

Cílová skupina: zahradníci, pracovníci Lesů ČR a ostatních vlastníků, pracovníci technických služeb měst a obcí, policisté, hasiči, pracovníci energetiky, pracovníci s plošinami, ornitologové, myslivci, fotografové, filmaři, vyznavači geocachingu …

Pracoviště: stromy všech typů

Doplňující informace:

Osobní potřeby na školení:  pracovní oděv a obuv, pracovní rukavice, psací potřeby. OOPP proti pádu pro potřeby školení budou v plném rozsahu zapůjčeny. Školená osoba si bude moci vyzkoušet různé typy výstroje od nejvýznamnějších českých a zahraničních výrobců. Např. více než 10 typů slaňovacích brzd! Zároveň bude každé proškolené osobě doporučena odpovídající výstroj, dle současné metodiky a s ohledem na pracovní zaměření a pracovní činnosti. Pokud již máte vlastní výstroj a požadujete absolvovat školení s vlastními prostředky OOPP proti pádu, doporučujeme si je vzít s sebou.

Místo školení: výcvikové prostory naší firmy v Ústí nad Labem - Tisá, nebo dle přání klienta

Počet účastníků: max. 6 účastníků

Rozsah školení: 4 dny (32 hod.)

Další související služby: návrh a optimalizace používaných OOPP proti pádu na pracovišti, dodání výstroje, revize OOPP proti pádu, zavedení evidenčních listů a systému kontroly OOPP, další služby v oblasti prevence rizik na pracovišti.

Výstupní dokumentace ze školení: presenční listina, osnova školení, certifikát, osobní průkaz, skripta. (obdrží úspěšný absolventi ihned po ukončení školení)

Platnost certifikátu: 12 měsíců

Pro ucelené skupiny možnost úpravy osnovy, dle vyhodnocení rizik a vzájemné dohody, včetně zařazení rozšiřující praktické části.

►Osnova školení.

Termín školení
18. - 20.03.2024
22. - 24.04.2024
05. - 07.06.2024
Individuální termín pro skupiny 4 a více účastníků
Individuální termín pro skupiny 4 a více účastníků, v místě dle Vašeho požadavku