• Práce na konstrukci.
  Práce na konstrukci.
 • Práce na střeše.
  Práce na střeše.
 • Práce na lešení.
  Práce na lešení.

Školení "Práce ve výškách – třída A "

Akce
Konstrukce a střechy (pohyb na střechách, lávkách, lešení, žebříku, příhradové konstrukci, komínu apod.).
 • Cena vč. DPH:2 178 KČ
 • Cena bez DPH:1 800 KČ
 • Dostupnost: Skladem
Množství:

Školení "Práce ve výškách – třída A "

Školení "Práce ve výškách – třída A "

Konstrukce a střechy. Určeno pro pracovníky, kteří pro práce ve výškách využívají oporu dolních končetin, tzn. pohybují se převážně chůzí (pohyb na střechách, lávkách, lešení apod.), případně pohybem za použití dolních a horních končetin součastně (pohyb po žebříku, příhradové konstrukci, komínu apod.). Pro zaujmutí pracovní pozice, nebo dosažení pracovního místa, pracovníci využívají prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti pádu z výšky (pracovní polohovací systémy), nebo systémy pro zachycení pádu. Osnova je zaměřena na legislativní část (NV 362/2005 Sb.), používané osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, základní techniky prací ve výškách, včetně nácviku praktických dovedností a vyprošťovacích postupů při mimořádných událostech.

Cílová skupina: pracovníci energetiky a telekomunikačních zařízení, údržba průmyslových hal, řemeslníci (např.: montéři, lakýrníci, opraváři, pokrývači, klempíři, tesaři, kominíci, elektrikáři, svářeči, stavební dělníci atd.), lešenářské firmy, úklidové firmy, technici BOZP, IZS (policie, vojsko, hasiči …), provozovatelé drážních zařízení a další.

Pracoviště: příhradové konstrukce a stožáry, střechy, ocelové a opěrné žebříky, lešení, komíny, konstrukce koncertních a obdobných podií, regálové konstrukce, konstrukce technických zařízení a strojů, jeřáby, sila, kanalizační otvory, zajištění na pernamentních zajišťovacích systémech, apod.

Doplňující informace:

Osobní potřeby na školení:  pracovní oděv a obuv, pracovní rukavice, psací potřeby. OOPP proti pádu pro potřeby školení budou v plném rozsahu zapůjčeny. Školená osoba si bude moci vyzkoušet různé typy výstroje. Zároveň bude každé proškolené osobě doporučena odpovídající výstroj, dle současné metodiky a s ohledem na pracovní zaměření a pracovní činnosti. Pokud již máte vlastní výstroj a požadujete absolvovat školení s vlastními prostředky OOPP proti pádu, doporučujeme si je vzít s sebou.

Místo školení: výcvikové prostory naší firmy v Ústí nad Labem - Tisá, nebo dle přání klienta

Počet účastníků: max. 12 účastníků

Rozsah školení: 1 den (8hodin), 2 dny (16 hodin) - varianta s rozšířenou praktickou částí

Další související služby: návrh a optimalizace používaných OOPP proti pádu na pracovišti, dodání výstroje, revize OOPP proti pádu, zavedení evidenčních listů a systému kontroly OOPP, další služby v oblasti prevence rizik na pracovišti.

Výstupní dokumenty ze školení: presenční listina, osnova školení, certifikát, osobní průkaz „Osvědčení o odborné způsobilosti k provádění prací ve výškách“ (obdrží úspěšný absolventi ihned po ukončení školení).

Platnost certifikátu: 12 měsíců

Pro ucelené skupiny možnost úpravy osnovy, dle vyhodnocení rizik a vzájemné dohody, včetně zařazení rozšiřující praktické části.

►Osnova školení.

Rozsah školení:
1 den (8 hodin)
2 dny (16 hodin) +605 KČ
Termín školení
21.06.2023
24.07.2023
04.09.2023
Individuální termín pro skupiny 4 a více účastníků
Individuální termín pro skupiny 4 a více účastníků, v místě dle Vašeho požadavku