ceník služem BOZP


Ceník školení odborné způsobilosti k provádění prací ve výškách

 

Základní školení „A“                                    Délka školení - 3 dny (24hodin)

Vhodné pro pracovníky, kteří nemají žádné zkušenosti s lezeckou technikou a chtějí získat komplexní vědomosti a dovednosti pro většinu činností spojených s používáním technik a výstroje při provádění prací ve výškách /ocelové konstrukce, střechy, výškové budovy a stavby, stromolezectví, skalní sanace, mytí výškových budov, výcvik policie, vojska, HZS, obsluh lanových drah a pod./ Osnova školení.

 Cena školení : 3.000,- Kč / 3.630,- Kč s DPH 21% / osoba 

 

Základní školení „B“                                    Délka školení- 2 dny (16hodin)

Vhodné pro pracovníky, kteří již získali základní zkušenosti s lezeckou technikou /např. členové ČHS/, pracovníky, kterým postačí školení se zkrácenou praktickou částí, nebo pro pracovníky, kteří již vstupní školení absolvovali, ale práce ve výškách již delší dobu nevykonávali a chtějí si zopakovat praktické dovednosti a získat aktuální teoretické informace. Osnova školení je totožná se základním školením „A“ ,ale neobsahuje praktickou část. Osnova školení.

 Cena školení: 2100,- Kč / 2541,- Kč s DPH 21% / osoba 

 

Základní školení "C"                               Délka školení - 1 den (8-12 hodin)

Vhodné pro pracovníky, kterým postačí teoretický rozsah provedeného školení. Osnova je zaměřena na legislativní část /NV 362/2005 Sb., používané osobní ochranné pracovní prostředky /OOPP/ proti pádu, základní techniky prací ve výškách a nástin praktických dovedností. Vhodné pro osoby provádějící výškové práce pouze s určitým jednostranným zaměřením v omezeném rozsahu, např. pracovníci lešenských firem, opakovaná obsluha, nebo servis příslušného technického zařízení apod.. Osnova školení.

 Cena školení: 1600,- Kč / 1936,- Kč s DPH 21% / osoba 

 

Opakovací školení                                        Délka školení - 1 den (8 hodin)

Určeno pro pracovníky, kteří již absolvovali základní školení a  požadují prodloužit  platnost osvědčení o odborné způsobilosti k provádění prací ve výškách, či pro osoby, které si chtějí zdokonalit vědomosti o základních technikách a zopakovat teoretické vědomosti, dle bodů zdola uvedené osnovy. Osnova opakovacího školení.

 Cena školení : 700,- Kč / 847,- Kč s DPH 21% / osoba 

Individuální ceny pro ucelené skupiny od 4 osob. Neváhejte nás kontaktovat.

► Více informací


Ceny dodávaných OOPP proti pádu a horolezecké výstroje

Přehledné ceny a popisy produktů, dle jednotlivých kategorií výstroje najdete na našich sesterských stránkách www.lezeckavystroj.cz.. Informace o nabízených slevách najdete v příslušné záložce.

Spolupracujeme s nejvýznamnějšími českými a zahraničními výrobci obecně / Rock Empire, Lanex, Petzl, Beal, Camp, Kong, Ocún atd./. Vybíráme nejosvědčenější výstroj a nejnovější metodické poznatky tak, abychom Vám předali souhrné informace a zákazník si mohl zvolit pro svoji činnost optimální sestavu výstroje.

► Více informací


Ceník odborných periodických prohlídek /revizí/ OOPP proti pádu a horolezecké výstroje

Autorizované periodické prohlídky OOPP proti pádu poskytujeme na výrobky těchto výrobců : ROCK EMPIRE, PETZL, SINGING ROCK, CAMP, KONG, ALPIN, BEAL, OCÚN, KASK a LANEX.

Jednotný ceník pro revize na OOPP uvedených výrobců: Uvedené ceny jsou bez DPH

 • Celotělový úvaz 150,– Kč/ks
 • Sedací úvaz 80,– Kč/ks
 • Prsní úvaz 70,– Kč/ks
 • Lano 3,– Kč/m
 • Tlumič pádu 50,– Kč/ks
 • Spojovací prostředek 50,– Kč/ks
 • Ochranná pracovní přilba 100,– Kč/ks
 • Zatahovací zachycovač pádu 250,– Kč/ks
 • Mobilní life line 150,– Kč/ks
 • Karabina 20,– Kč/ks
 • Jedno až třídílný kovový prostředek 20,– Kč/ks
 • Čtyř a vícedílný kovový prostředek 50,– Kč/ks
 • Expresní nebo jiná smyčka 20,– Kč/ks
 • Via ferrata set (bez karabin) 50,– Kč/ks

 

Nabízené slevy revizí:

 • sleva 50% pro osoby s platným osvědčením o odborné způsobilosti vystaveným naším instruktorem /ALP-067/, nebo osoby které mají zakoupenou výstroj v naší společnosti.

 

Více informací


Ceník půjčovného

Ceník pro horolezectví a sportovní lezení

Výstroj pro horolezectví a sportovní lezení
1.den
2-5 dnů
6 a více dnů
záloha
celotělový úvazek
80,-
60,-
40,-
500,-
sedací úvazek
50,-
35,-
25,-
400,-
prsní úvazek
30,-
20,-
10,-
200,-
dětský celotělový úvazek
60,-
40,-
30,-
500,-
lano horolezecké, jednoduché 60m
120,-
100,-
80,-
2000,-
jistící osmička, jistící kýblík
20,-
15,-
10,-
100,-
karabina s pojistkou zámku
20,-
15,-
10,-
100,-
expreska komplet
20,-
15,-
10,-
100,-
horolezecká přilba
35,-
30,-
25,-
500,-
ferata komplet /tlumič pádu, 2x odsed s karabinou/
60,-
40,-
30,-
500,-
ferata set /celotěl.postroj,ferata komplet,přilba/
120,-
100,-
80,-
1000,-
jistící automatická brzda /Grigri/
50,-
40,-
30,-
1000,-
popruhová odsed smyce
20,-
15,-
10,-
100,-
jistící smyce. různé druhy /k ostatní výstroji/
zdarma
zdarma
zdarma
---
čelová svítilna /bez 3ks AAA baterií /
30,-
20,-
10,-
200,-
průvodce 1ks /Tisá, Rájec, Ostrov, Sněžník, Bielatal .../
20,-
15,-
10,-
200,-

 

Ceník certifikované výstroje pro práce ve výškách

OOPP proti pádu /certifikace pro výškové práce/
1.den
2-5 dnů
6 a více dnů
záloha
celotělový úvazek Skill Uni
200,-
150,-
100,-
2000,-
celotělový úvazek Skill Lite
100,-
70,-
50,-
1000,-
sedací úvazek Skill Belt
150,-
100,-
70,-
1500,-
prsní úvazek Skill Chest
50,-
40,-
30,-
500,-
lano statiské typ.A  30m
200,-
150,-
100,-
1000,-
lano statiské typ.A  50m
300,-
200,-
150,-
2000,-
Lanyadr 10m
150,-
120,-
100,-
1000,-
ocelová karabina s pojistkou zámku
20,-
15,-
10,-
100,-
autom. samosvorná slaňovací brzda Descender
100,-
70,-
50,-
1000,-
lanová svěra R.E. s rukojetí
100,-
70,-
50,-
1000,-
stupačka k lanové svěře
50,-
40,-
30,-
200,-
pohyblivý zachycovač pádu KONG Back Up
200,-
140,-
100,-
2000,-
přilba
100,-
70,-
50,-
1000,-
tlumič pádu
60,-
40,-
30,-
500,-
I odsed lanyard 1x 100cm
50,-
40,-
30,-
200,-
Y odsed lanyard 2x 100cm
60,-
50,-
40,-
300,-
popruhová odsed smyce 80cm
40,-
30,-
20,-
100,-
čelová svítilna /bez 3ks AAA baterií /
50,-
40,-
30,-
500,-

 

Více informací


Ceník služeb koordinátora BOZP

Každá stavba je originál. Cenu za činnost koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) na staveništi ovlivňuje mnoho faktorů. Především je závislá na stavební (profesní - technické) složitosti, z toho vyplívajících požadavků investora (stavebníka - zadavatele), době výstavby, na četnosti návštěv stavby a samozřejmě na "rizikovosti" činností na stavbě. První konzultace a zpracování cenové nabídky, dle dohody a požadavků investora, je bezplatná. 

Rozsah činnosti koordinátora BOZP ve fázi před projektové

 • Přehled rizik (zpracování)
 • Seznam právních předpisů BOZP, dotčených stavbou (vypracování)       
 • Pán BOZP,dle PD – obecně ze známých skutečností (vypracování)
 • Oznámení o zahájení stavebních prací (zpracování a zaslání)    

 

Základní sazby za činnost koordinátora BOZP:

Podle mzdového a honorářového řádu je předpoklad ceny služby koordinátora 0,3–1,2 % z obratu stavby.

Při návrhu smluvní ceny,  kalkulujeme z plánovaného rozsahu prací při zaváděcích cenách :

Konzultační činnost (dle odborné náročnosti) od 600 - 800,- Kč/hod
Činnost KOO na staveništi od 600 - 900,-  Kč/hod
Kancelářská/administrativní činnost 600,- Kč/hod
Vypracování plánu BOZP - dle náročnosti stavby od 5.000,- Kč
Odhad celkové ceny dle rozpočtu/ceny stavby 0,3 % až 1,2% z rozpočtu stavby
Náklady na cestovné Ústí n.L. - zákazník - Ústí n.L. 8 kč/km

 

Nutné základní údaje pro zpracování cenové nabídky:

 • typ stavby - novostavba, rekonstrukce, demolice, liniová stavba apod.
 • předpokládaná doba výstavby (zahájení prací - ukončení prací)
 • rozpočet stavby
 • projektovádokumentace (technickou zprávu, situaci, půdorys, řez v pdf-ku)
 • návrh smlouvy se zhotovitelem stavby

 

Více informací


Ceník služeb v oblasti BOZP

Zpracování základní dokumentace BOZP od 3000 kč
Činnost odborně způsobilé osoby v prevenci rizik 300 - 600 kč/hod
Náklady na cestovné Ústí n.L. - zákazník - Ústí n.L. 8 kč/km

 

Ceny za plnění jednotlivých úkolů jsou stanovovány individuálně pro jednotlivé klienty a jsou závislé na rozsahu a druhu provozovaných činností.Tato broblematika zahrnuje nepřeberné množství technologií, pracovních procesů, prostředí a s tím spojených rizik, které je potřeba vždy přesně identifikovat detailně prozkoumat a zvážit potřebná opatření. Spolupráce je možná formou dílčích objednávek nebo na základě smluvního vztahu.

Více informací


* ceny uvedeny bez DPH