Školení výškové práce

Školení pro výškové pracovníky

Veškerá školení práce ve výškách jsou v souladu se současnou legislativou EU a ČR a patří do systému BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Systém školení dělí kurzy do pěti základních typů (viz. zdola popsaná nabídka) + školení opakovací. Výstupní dokumentem pro všechny typy školení je "Certifikát o odborné způsobilosti k provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou.

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění stanovuje, že znalost základních povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění BOZP je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnanců, a že každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví ostatních fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci (§ 106 ZP).
 • Dále zákoník práce ukládá povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce.
 • Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají.

 

Nabízíme Vám následující typy školení pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou:

 

Školení "Práce ve výškách – třída A "

Konstrukce a střechy. Určeno pro pracovníky, kteří pro práce ve výškách využívají oporu dolních končetin, tzn. pohybují se převážně chůzí (pohyb na střechách, lávkách, lešení apod.), případně pohybem za použití dolních a horních končetin součastně (pohyb po žebříku, příhradové konstrukci, komínu apod.). Pro zaujmutí pracovní pozice, nebo dosažení pracovního místa, pracovníci využívají prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti pádu z výšky (pracovní polohovací systémy), nebo systémy pro zachycení pádu. Osnova je zaměřena na legislativní část (NV 362/2005 Sb.), používané osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, základní techniky prací ve výškách, včetně nácviku praktických dovedností a vyprošťovacích postupů při mimořádných událostech.

Cílová skupina: pracovníci energetiky a telekomunikačních zařízení, údržba průmyslových hal, řemeslníci (např.: montéři, lakýrníci, opraváři, pokrývači, klempíři, tesaři, kominíci, elektrikáři, svářeči, stavební dělníci atd.), lešenářské firmy, úklidové firmy, technici BOZP, IZS (policie, vojsko, hasiči …), provozovatelé drážních zařízení a další.

Pracoviště: příhradové konstrukce a stožáry, střechy, ocelové a opěrné žebříky, lešení, komíny, konstrukce koncertních a obdobných podií, regálové konstrukce, konstrukce technických zařízení a strojů, jeřáby, sila, kanalizační otvory, zajištění na pernamentních zajišťovacích systémech, apod.

Doplňující informace:

Osobní potřeby na školení:  pracovní oděv a obuv, pracovní rukavice, psací potřeby. OOPP proti pádu pro potřeby školení budou v plném rozsahu zapůjčeny. Školená osoba si bude moci vyzkoušet různé typy výstroje. Zároveň bude každé proškolené osobě doporučena odpovídající výstroj, dle současné metodiky a s ohledem na pracovní zaměření a pracovní činnosti. Pokud již máte vlastní výstroj a požadujete absolvovat školení s vlastními prostředky OOPP proti pádu, doporučujeme si je vzít s sebou.

Místo školení: výcvikové prostory naší firmy v Ústí nad Labem - Tisá, nebo dle přání klienta

Počet účastníků: max. 12 účastníků

Rozsah školení: 1 den (8hodin), 2 dny (16 hodin) - varianta s rozšířenou praktickou částí

Další související služby: návrh a optimalizace používaných OOPP proti pádu na pracovišti, dodání výstroje, revize OOPP proti pádu, zavedení evidenčních listů a systému kontroly OOPP, další služby v oblasti prevence rizik na pracovišti.

Výstupní dokumenty ze školení: presenční listina, osnova školení, certifikát, osobní průkaz „Osvědčení o odborné způsobilosti k provádění prací ve výškách“ (obdrží úspěšný absolventi ihned po ukončení školení).

Platnost certifikátu: 12 měsíců

Pro ucelené skupiny možnost úpravy osnovy, dle vyhodnocení rizik a vzájemné dohody, včetně zařazení rozšiřující praktické části.

►Osnova školení.

Termíny školení:

 • 24.07.2024
 • 19.08.2024
 • 16.09.2024
 • individuální termín pro skupinu 4 a více účastníků
 • Cena školení 1 den (8 hod.): 2.000,- Kč / 2.420,- Kč s DPH 21% / osoba
 • Cena školení  2 dny (16 hod.) : 3.000,- Kč / 3.630,- Kč s DPH 21% / osoba

 


 

Školení "Práce ve výškách – třída B "                                            

Konstrukce a střechy + lanový přístup. Tento typ školení navazuje na školení „Práce ve výškách – A ". a je určen pro pracovníky, kteří pro práce ve výškách využívají také techniku visu na laně (technika slanění podél budov, konstrukcí apod.). Plus toto školení obsahuje metodiku ze školení „Práce ve výškách – A ", tzn. pracovníci využívají pro práci oporu dolních končetin, tzn. pohybují se převážně chůzí (pohyb na střechách, lávkách, lešení apod.), případně pohybem za použití dolních a horních končetin součastně (pohyb po žebříku, příhradové konstrukci, komínu apod.). Pro zaujmutí pracovní pozice, nebo dosažení pracovního místa, pracovníci využívají prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti pádu z výšky (pracovní polohovací systémy), nebo systémy pro zachycení pádu. Osnova je zaměřena na legislativní část (NV 362/2005 Sb.), používané osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, základní techniky prací ve výškách, včetně nácviku praktických dovedností a vyprošťovacích postupů při mimořádných událostech.

Cílová skupina: pracovníci energetiky a telekomunikačních zařízení, údržba průmyslových hal, řemeslníci (např.: montéři, lakýrníci, opraváři, pokrývači, klempíři, tesaři, kominíci, elektrikáři, svářeči, stavební dělníci atd.), lešenářské firmy, úklidové firmy, technici BOZP, IZS (policie, vojsko, hasiči …) provozovatelé drážních zařízení, hromosvodáři a další.

Pracoviště: příhradové konstrukce a stožáry, střechy, ocelové a opěrné žebříky, lešení, komíny, konstrukce koncertních a obdobných podií, regálové konstrukce, konstrukce technických zařízení a strojů, jeřáby, sila, kanalizační otvory, zajištění na pernamentních zajišťovacích systémech, sanace skalních terénů, mytí a údržba výškových budov, apod.

Doplňující informace:

Osobní potřeby na školení:  pracovní oděv a obuv, pracovní rukavice, psací potřeby. OOPP proti pádu pro potřeby školení budou v plném rozsahu zapůjčeny. Školená osoba si bude moci vyzkoušet různé typy výstroje od nejvýznamnějších českých a zahraničních výrobců. Např. více než 10 typů slaňovacích brzd! Zároveň bude každé proškolené osobě doporučena odpovídající výstroj, dle současné metodiky a s ohledem na pracovní zaměření a pracovní činnosti. Pokud již máte vlastní výstroj a požadujete absolvovat školení s vlastními prostředky OOPP proti pádu, doporučujeme si je vzít s sebou.

Místo školení: výcvikové prostory naší firmy v Ústí nad Labem - Tisá, nebo dle přání klienta

Počet účastníků: max. 12 účastníků

Rozsah školení: 2 dny (16 hodin), 3 dny (24 hodin) - varianta s rozšířenou praktickou částí

Další související služby: návrh a optimalizace používaných OOPP proti pádu na pracovišti, dodání výstroje, revize OOPP proti pádu, zavedení evidenčních listů a systému kontroly OOPP, další služby v oblasti prevence rizik na pracovišti.

Výstupní dokumenty ze školení: presenční listina, osnova školení, certifikát, osobní průkaz „Osvědčení o odborné způsobilosti k provádění prací ve výškách“ (obdrží úspěšný absolventi ihned po ukončení školení).

Platnost certifikátu: 12 měsíců

Pro ucelené skupiny možnost úpravy osnovy, dle vyhodnocení rizik a vzájemné dohody, včetně zařazení rozšiřující praktické části.

►Osnova školení

Termíny školení:

 • 24. - 25.07.2024
 • 19. - 20.08.2024
 • 16. - 17.09.2024
 • individuální termín pro skupinu 4 a více účastníků 
 • Cena školení (2 dny, 16 hod.): 3.000,- Kč / 3.630,- Kč s DPH 21% / osoba
 • Cena školení (3 dny, 24 hod.): 5.000,- Kč / 6.050,- Kč s DPH 21% / osoba

 


 

Základní školení: Práce na stromech – „arboristika"

Vhodné pro pracovníky, nebo osoby, které hodlají provádět práce, nebo jinou zájmovou činnost ve výškách v souvislosti s pohybem na stromech. V rámci tohoto školení získají pracovníci základní dovednosti a praktické návyky pro práce spojené s pohybem v korunách stromů. Při tomto školení je zvláštním způsobem brán důraz na praktický výcvik. Tento typ školení je vhodný pro další získání odbornosti v tomto odvětví, tzn. certifikaci Evropského (European tree worker), nebo Českého arboristy.

Cílová skupina: zahradníci, pracovníci Lesů ČR a ostatních vlastníků, pracovníci technických služeb měst a obcí, policisté, hasiči, pracovníci energetiky, pracovníci s plošinami, ornitologové, myslivci, fotografové, filmaři, vyznavači geocachingu …

Pracoviště: stromy všech typů

Doplňující informace:

Osobní potřeby na školení:  pracovní oděv a obuv, pracovní rukavice, psací potřeby. OOPP proti pádu pro potřeby školení budou v plném rozsahu zapůjčeny. Školená osoba si bude moci vyzkoušet různé typy výstroje od nejvýznamnějších českých a zahraničních výrobců. Např. více než 10 typů slaňovacích brzd! Zároveň bude každé proškolené osobě doporučena odpovídající výstroj, dle současné metodiky a s ohledem na pracovní zaměření a pracovní činnosti. Pokud již máte vlastní výstroj a požadujete absolvovat školení s vlastními prostředky OOPP proti pádu, doporučujeme si je vzít s sebou.

Místo školení: výcvikové prostory naší firmy v Ústí nad Labem - Tisá, nebo dle přání klienta

Počet účastníků: max. 6 účastníků

Rozsah školení: 4 dny (32 hod.)

Další související služby: návrh a optimalizace používaných OOPP proti pádu na pracovišti, dodání výstroje, revize OOPP proti pádu, zavedení evidenčních listů a systému kontroly OOPP, další služby v oblasti prevence rizik na pracovišti.

Výstupní dokumentace ze školení: presenční listina, osnova školení, certifikát, osobní průkaz, skripta. (obdrží úspěšný absolventi ihned po ukončení školení)

Platnost certifikátu: 12 měsíců

Pro ucelené skupiny možnost úpravy osnovy, dle vyhodnocení rizik a vzájemné dohody, včetně zařazení rozšiřující praktické části.

►Osnova školení.

Termíny školení:

 • 24. - 26.07.2024
 • 19. - 21.08.2024
 • 16. - 18.09.2024
 • individuální termín pro skupinu 4 a více účastníků 

Cena školení:  6.600,- Kč / 7.986,- Kč s DPH 21% / osoba


 

Opakovací školení "Práce ve výškách – třída A + B " +  Práce na stromech

Konstrukce a střechy + lanový přístup. Tento typ školení je určen pro pracovníky, kteří pro práce ve výškách využívají techniku visu na laně (technika slanění podél budov, konstrukcí apod.). Plus toto školení obsahuje metodiku ze školení „Práce ve výškách – A ", tzn. pracovníci využívají pro práci oporu dolních končetin, tzn. pohybují se převážně chůzí (pohyb na střechách, lávkách, lešení apod.), případně pohybem za použití dolních a horních končetin součastně (pohyb po žebříku, příhradové konstrukci, komínu apod.). Pro zaujmutí pracovní pozice, nebo dosažení pracovního místa, pracovníci využívají prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti pádu z výšky (pracovní polohovací systémy), nebo systémy pro zachycení pádu. Osnova je zaměřena na legislativní část (NV 362/2005 Sb.), používané osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, základní techniky prací ve výškách, včetně nácviku praktických dovedností a vyprošťovacích postupů při mimořádných událostech.

Cílová skupina: pracovníci energetiky a telekomunikačních zařízení, údržba průmyslových hal, řemeslníci (např.: montéři, lakýrníci, opraváři, pokrývači, klempíři, tesaři, kominíci, elektrikáři, svářeči, stavební dělníci atd.), lešenářské firmy, úklidové firmy, technici BOZP, IZS (policie, vojsko, hasiči …) provozovatelé drážních zařízení, hromosvodáři a další.

Pracoviště: příhradové konstrukce a stožáry, střechy, ocelové a opěrné žebříky, lešení, komíny, konstrukce koncertních a obdobných podií, regálové konstrukce, konstrukce technických zařízení a strojů, jeřáby, sila, kanalizační otvory, zajištění na pernamentních zajišťovacích systémech, sanace skalních terénů, mytí a údržba výškových budov, apod.

Doplňující informace:

Osobní potřeby na školení:  pracovní oděv a obuv, pracovní rukavice, psací potřeby. OOPP proti pádu pro potřeby školení budou v plném rozsahu zapůjčeny. Školená osoba si bude moci vyzkoušet různé typy výstroje od nejvýznamnějších českých a zahraničních výrobců. Např. více než 10 typů slaňovacích brzd! Zároveň bude každé proškolené osobě doporučena odpovídající výstroj, dle současné metodiky a s ohledem na pracovní zaměření a pracovní činnosti. Pokud již máte vlastní výstroj a požadujete absolvovat školení s vlastními prostředky OOPP proti pádu, doporučujeme si je vzít s sebou.

Místo školení: výcvikové prostory naší firmy v Ústí nad Labem - Tisá, nebo dle přání klienta

Počet účastníků: max. 12 účastníků

Rozsah školení: 1 den (8 hodin)

Další související služby: návrh a optimalizace používaných OOPP proti pádu na pracovišti, dodání výstroje, revize OOPP proti pádu, zavedení evidenčních listů a systému kontroly OOPP, další služby v oblasti prevence rizik na pracovišti.

Výstupní dokumenty ze školení: presenční listina, osnova školení, certifikát, osobní průkaz „Osvědčení o odborné způsobilosti k provádění prací ve výškách“ (obdrží úspěšný absolventi ihned po ukončení školení).

Platnost certifikátu: 12 měsíců

Pro ucelené skupiny možnost úpravy osnovy, dle vyhodnocení rizik a vzájemné dohody, včetně zařazení rozšiřující praktické části.

. ►Osnova školení.

Termíny školení:

 • 31.05.2024
 • 29.07.2024
 • 20.09.2024
 • individuální termín pro skupinu 4 a více účastníků 

Cena školení : 1.000,- Kč / 1.210 Kč s DPH 21% / osoba


 

Školení "Klient"  (základní i opakovací školení)

Školení určené pro firmy s možností individuálního sestavení osnovy školení. Osnova školení bude navržena dle dohody a požadavků klienta a po vzájemném posouzení rizik na pracovišti, dle používaných OOPP proti pádu, kolektivního zajištění na pracovišti, používání žebříků apod.. Muže se jednat i o školení pro složky IZS se specifickými požadavky, např. nácvik evakuačních technik apod..

Osnova je obecně zaměřena na legislativní část (výběr z NV 362/2005 Sb. a další legislativa), používané osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, základní techniky prací ve výškách  a nácvik praktických dovedností. Po dohodě může v osnově převládat teoretická část, nebo naopak praktická část.

Cílová skupina: firmy, IZS …

Pracoviště: dle potřeby klienta

Doplňující informace

Osobní potřeby na školení:  pracovní oděv a obuv, pracovní rukavice, psací potřeby.

Místo školení: výcvikové prostory naší firmy v Ústí nad Labem - Tisá, nebo dle přání klienta

Počet účastníků: dle dohody

Rozsah školení: 1 den (2 - 8 hod.), nebo dle dohody

Výstup: presenční listina, osnova školení, certifikát, osobní průkaz, skripta. (obdrží úspěšný absolventi ihned po ukončení školení)

Platnost certifikátu: 12 měsíců

 ►Osnova školení.

Termíny školení:

 • individuální termín pro skupinu 4 a více účastníků

Cena školení: od 400,- Kč / 484,- Kč s DPH 21% / osoba


 

Školení "Osobní evakuace z regálových zakladačů "  (základní i opakovací školení)

Délka školení - 1 den (2 – 4 hodiny) . Určeno pro pracovníky, kteří obsluhují  regálové a obdobné zakladače, jeřábové zařízení, vysokozdvižné vozíky apod., tzn. zařízení, kde pracovník obsluhuje zařízení ve výšce a kde hrozí riziko uvíznutí pracovníka ve výšce. Osnova je zaměřena na legislativní část (NV 362/2005 Sb.), používané osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, seznámení se se sadou pro záchranu – návod na použití, volba kotevních bodů v místě použití záchranné sady, samotné použití sady pro záchranu, opuštění pracoviště za pomocí techniky slanění. Kompletace a příprava sady pro další použití.

Cílová skupina: pracovníci obsluhující regálové zakladače a obdobné zařízení, jeřábníci.

Pracoviště: výrobní haly, sklady, logistická centra

Doplňující informace:

Osobní potřeby na školení:  pracovní oděv a obuv, pracovní rukavice, psací potřeby.

Místo školení: prostory Vaší firmy, praktická část na konkrétním zařízení

Počet účastníků: max. 12 účastníků

Rozsah školení: 1 den (2 – 4 hodiny, dle počtu pracovníků)

Výstup: presenční listina, osnova školení, na vyžádání osobní certifikát

Platnost certifikátu: 12 měsíců.

Termíny školení:

 • individuální termín pro skupinu 6 a více účastníků

Cena školení: od 800,- Kč bez DPH 21% / osoba


 

Školení "Evakuace osob z lanových drah "  (základní i opakovací školení)

Určeno pro pracovníky lanových drah a další složky IZS, které se mohou podílet na evakuaci osob, dle daného evakuačního plánu. Osnova je zaměřena na legislativní část (NV 362/2005 Sb.), používané osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, seznámení se se sadou pro záchranu – návod na použití, výstup a pohyb po konstrukci opěrných sloupů, volba kotevních bodů,  použití sady pro záchranu, opuštění pracoviště za pomocí techniky slanění. Kompletace a příprava sady pro další použití.

Cílová skupina: zaměstnanci obsluhy lanových drah, členové horské služby, hasiči, policie.

Pracoviště: všechny typy sedačkových a kabinových lanových drah

Doplňující informace

Osobní potřeby na školení:  pracovní oděv a obuv, pracovní rukavice, psací potřeby.

Místo školení: prostory Vaší firmy, praktická část na konkrétním zařízení lanové dráhy

Počet účastníků: max. 12 účastníků

Rozsah školení: 1 den (8 hodin)

Výstup: presenční listina, osnova školení, certifikát, osobní průkaz, skripta.

Platnost certifikátu: 12 měsíců

Termíny školení:

 • individuální termín pro skupinu 6 a více účastníků

Cena školení: od 1.200,- Kč bez DPH 21% / osoba


 

Školení "Taktická příprava "  (základní i opakovací školení)

Osnova je zaměřena na používané osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu a související výstroje, techniky lanového přístupu – slanění, výstup po laně, použití osobní sady pro evakuaci (Petzl Exo), vše v kombinaci s možností použití krátké i dlouhé zbraně. Evakuace osob pomocí záchranného trojúhelníku (dítě na stožáru, stromě). Evakuace – spuštění, vytažení zraněného kolegy. Další techniky

Cílová skupina: pracovníci Policie ČR, městské policie, vojska, záloh, členové airsoftových oddílů, apod

Pracoviště: budovy, střechy, ocelové konstrukce, skalní útvary, stromy ...

Doplňující informace

Osobní potřeby na školení:  pracovní oděv a obuv, pracovní rukavice, psací potřeby.

Místo školení: dle dohody

Počet účastníků: max. 12 účastníků

Rozsah školení: 1 den (8 hodin)

Výstup: presenční listina, osnova školení, certifikát, osobní průkaz, skripta.

Platnost certifikátu: 12 měsíců

Termíny školení:

 • individuální termín pro skupinu 6 a více účastníků

Cena školení: od 1.200,- Kč bez DPH 21% / osoba

 

Školení "práce na žebříku"  (základní i opakovací školení)

pracovníků z předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) dle zákona č. 262/2006 Sb./zákoník práce/ § 101 až 108 a zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění BOZP ve znění pozdějších předpisů ; Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. se zaměřením na odbornou způsobilost k provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou při použití žebříků do výšky 5m bez použití OOPP proti pádu.

Cílová skupina: pracovníci všech odvětví

Doplňující informace:

Osobní potřeby na školení:  pracovní oděv a obuv, pracovní rukavice, psací potřeby.

Místo školení: dle dohody

Počet účastníků: dle dohody

Rozsah školení: 1 den (2 -3 hodiny)

Výstup: presenční listina, osnova školení, certifikát, osobní průkaz, skripta.

Platnost certifikátu: 12 měsíců

Termíny školení:

 • individuální termín pro skupinu 6 a více účastníků

Cena školení: od 400,- Kč / 484,- Kč s DPH 21% / osoba 

Požadujete specifické školení s ohledem na Vaše profesní zaměření? Neváhejte nás kontaktovat rádi Vám připravíme osnovu a délku školení, dle Vašich požadavků.

Preferujete víkendové školení? Nabízíme termíny so - ne + po /pa/ - pro tento termín školení nás neváhejte kontaktovat !

Individuální termín pro skupiny 4 a více účastníků

 • pro ucelené skupiny od 4 osob provedeme všechny typy školení i mimo vypsané termíny. Termín těchto školení bude stanoven po vzájemné dohodě v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 3 týdnů po učinění objednávky.

 

Místo školení dle Vašeho požadavku

 • pro ucelené skupiny od 4 osob a více Vám všechny typy školení po dohodě provedeme v místě dle Vašeho požadavku.

 

Teoretickou a praktickou částí školení Vás provede  instruktor pro práce ve výškách s praxí od roku 1992, člen profesního sdružení instruktorů prací ve výškách /PSIHT Praha/ Radek Vopat. V termínech kurzů s větším počtem frekventantů se Vám bude při praktické části věnovat celý náš tým. Při školení základů první pomoci spolupracujeme s lékaři s praxí u záchranné služby.

Cena kurzů zahrnuje :

 • učební materiály
 • zapůjčení cvičné výstroje odpovídající příslušným předpisům a ČSN–EN
 • vystavení osobního průkazu a certifikátu „ Osvědčení odborné způsobilosti pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou “ ve smyslu    NV 362/2005 Sb.
 • bezplatné poradenství  a konzultace pro pomoc s řešením situací z Vaší praxe,  optimalizaci výběru vhodného vybavení OOPP s ohledem na Vaše profesní zaměření apod.
 • slevu na nákup výstroje z nabídky našeho prodejního skladu při zakoupení, či objednání během termínu školení (platí pro základní i opakovací školení)

 

Cena školení nezahrnuje :

 • dopravu k zákarníkovy /dopravu neúčtujeme v případě objednávky na jakýkoliv typ školení pro 8 a více osob ! /. Cena dopravy : 8,-Kč bez DPH / 1km.

 

Potřebné vybavení pro frekventanty kurzů :

 • psací potřeby
 • pracovní oděv a obuv, pracovní rukavice
 • osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu /pouze pokud frekventant požaduje nácvik technik s vlastní výstrojí/

 

Metody platby :

 • Platba proforma fakturou ( platba předem )
 • Platba na základě vystavené řádné faktury se splatností 14 dnů /pouze pro stálé klienty/
 • Platba v hotovosti v prvním dnu školení /bude vystaven příjmový daňový doklad a fakura se způsobem úhrady "v hotovosti"/
 • Thepay platební brána - platební karty : VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, American Express, JCB (poze při objednání prostřednictvím našeho E-shopu).

 

Možnost ubytování :

 • Penzion Na Kovárně Tisá - pokud požadujete po dobu školení zajistit ubytování rádi Vám provedeme příslušnou rezervaci. Požadavek učiňte společně s přihláškou na školení. Dle možností budete ubytováni přímo v penzionu Na Kovárně, nebo ve smluvních ubytovacích kapacitách v těsné blízkosti. V nabídce jsou jedno až čtyřlůžkové pokoje, vždy v moderním vybavení s vlastním sociálním zařízením. Garantovaná cena ubytování pro účastníky školení je pro jednolůžkový pokoj: 500,-Kč osoba/noc, dvou a vícelůžkový pokoj: 450,- Kč osoba/noc. Ceny jsou včetně DPH 10% a cenu za ubytování je možné zahrnout do faktury za školení.
  

 

Nejprodávanější Školení výškové práce

Filtrovat podle výrobců nebo parametrů